Allmänna villkor

Navigera till framsidan
1. Allmänt
Detta avtal gäller mellan kunden och Mattitja AB.
2. Tjänster vi erbjuder
 • Webbutveckling och webbdesign med Laravel, PHP, HTML, CSS, AlpineJS och Livewire.
 • IT-support och rådgivning.
 • Planering, uppsättning, säkerhetskopiering, underhåll och övervakning av servrar för webbplatser och plattformar.
 • Vi hanterar ett ärende i taget.
 • All kommunikation sker via vårt ärendesystem, förutom betalningsfrågor som hanteras via e-post.
3. Abonnemang och betalning
 • Månadsabonnemang faktureras tio dagar före månadsskiftet med tio dagars betalningsvillkor.
 • Timdebitering faktureras varje måndag med fem dagars betalningsvillkor.
 • Vi kan avslå en ansökan om abonnemang baserat på kreditupplysning eller tidigare erfarenheter.
4. Avtalstid och förnyelse
 • Avtalet har ingen bindningstid eller uppsägningstid.
 • Tjänsten förnyas automatiskt vid betald faktura, om inget annat meddelas av kunden eller oss.
 • Om betalning inte mottas i tid kan tjänsten avslutas.
5. Priser och avgifter
 • Aktuella priser finns på vår hemsida.
 • Prisändringar meddelas minst en månad i förväg.
6. Kundens ansvar
 • Kunden måste tillhandahålla nödvändig information och material för att vi ska kunna utföra våra tjänster.
 • Kunden ska följa lagar och skydda sin tjänst mot obehörigt intrång.
7. Sekretess och datahantering
 • Vi följer GDPR och behandlar kundens information konfidentiellt.
8. Ansvarsbegränsning
 • Vårt ansvar är begränsat till 10% av den totala ersättningen för projektet under de senaste sex månaderna.
 • Vi ansvarar inte för skador som förlorade intäkter.
9. Ändring av villkor
 • Dessa villkor gäller tills vidare.
 • Ändringar meddelas minst en månad i förväg, vanligtvis via e-post.
10. Force Majeure
 • Om vi hindras av omständigheter utanför vår kontroll, som arbetskonflikter, naturkatastrofer eller krig, är vi befriade från skadeståndsansvar.
11. Tvistlösning
 • Tvister ska först lösas genom dialog.
 • Om ingen lösning nås kan tvisten gå till medling och därefter skiljedom enligt Stockholms Handelskammares regler.
Uppdaterad 2024-07-08